Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Casserres és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Gran Vía, 42
08600 BERGA
Demaneu cita prèvia
T:934 729 120
Horari: de 8.30 a 14 h

Darrera actualització: 30.11.2018 | 09:26
Darrera actualització: 30.11.2018 | 09:26