Plec de clàusules administratives per a l'explotació del bar de les piscines municipals, temporada 2021

Divendres, 30 d’abril de 2021

L'Ajuntament de Casserres ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte administratiu per a l'explotació del bar de les piscines municipals, temporada 2021.

Podeu consultar aquest plec de clàusules en el doucment adjunt.

Els interessat hauran de presentar la documentació a l'Ajuntament, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, és a dir fins el dia 10 de maig de 2021.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 07:21