Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de la Vila de Casserres. En els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i amb jurisdicció en el terme corresponent hi ha d'haver jutjat de pau. El Jutge, o la Jutgessa de Pau és una persona elegida per l'Ajuntament de la Vila de Casserres i exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjat de pau, per un període de quatre anys. Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui inclosa en cap causa d'incapacitat ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals. Pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils i no cal que estigui llicenciat/ada en dret.

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ I SERVEIS

JURISDICCIÓ CIVIL

Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d’una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova corresponents.

REGISTRE CIVIL

Els corresponen entre d’altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil.

JURISDICCIÓ PENAL

Coneixen dels procediments penals i judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament d’animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l’ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coaccions lleus, trets dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.

FUNCIONS D'AUXILI JUDICIAL

Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.

El correu electrònic del Jutjat de Pau de Casserres on hi podeu contactar és:

jp.casserres@xij.gencat.cat 

Jutge de Pau Titular: Enric Genescà Baraldès   egenesca@xij.gencat.cat

Jutge de Pau Substitut: Miquel Luque Jaime

Secretària: Rosa Sanclimens Clotet

Per poder sol·litar qualsevol tràmit referent al Jutjat de Pau - Registre Civil, ho poder realitzar amb la instància del següent enllaç:

https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=623&FIL_WTXIDTRAM=DF539C9ADE444759AF1F3BCE65311228&INF_WTXNOMTAB=F00000304&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000304&INF_WTXNOMTRA=Casament%20civil

 

Carrer Escodines, 14 - 08693 Casserres - Barcelona
Telèfon: 93-823.40.00
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 2.07.2021 | 13:57