Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte administratiu per a la instal·lació d'una Food Truck a la zona esportiva de Casserres.

Dimecres, 3 d'abril de 2019 a les 00:00

Adjunt podeu trobar el plec de clàusules adminsitratives per a la instal·lació d'una food truck a la zona esportiva de Casserres.

Els interessats hauran de presentar la documentació a l'Ajuntament de Casserres, en horari d'oficines.

El termini és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació a la pàgina web i cartelleres municipals, és a dir des del dia 4/04/2019 fins al 18/04/2019.

Darrera actualització: 03.04.2019 | 13:55