MESURES EXTRAORDINÀRIES ARRAN DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 18:00

 

Des de l’inici d’aquesta excepcionalitat que estem vivint aquestes setmanes, l’Ajuntament de Casserres hem aplicat diverses mesures per mitigar els efectes econòmics que aquest context pot provocar a les famílies i empreses del poble. Avui, que moltes ja estan confirmades i formalitzades, volem fer-ne un repàs.

Seguirem estant atents a possibles ajudes d’administracions superiors, doncs són elles les que tenen els recursos per promoure accions rellevants, i seguirem estant en contacte amb els vilatans i les vilatanes de Casserres a través de les xarxes socials, la pàgina web i el grup de difusió de WhatsApp (us hi podeu apuntar escrivint-nos al 628 01 47 64) per aportar informació oficial i comunicar les futures mesures que es puguin prendre.

Tot i no disposar de massa eines com a ens municipals, seguirem estudiant línies d’actuació per ajudar a qui hagi afectat més aquesta situació, que sembla que es va allargant, de cara al proper exercici 2021.

SUPORT A LES PERSONES

1. Hem modificat el calendari fiscal per posposar els pagaments d’impostos que estaven previstos per aquests mesos, establint-los pràcticament tots al darrer trimestre d’aquest any. Seguidament us deixem el llistat, ordenat per la data de domiciliació bancària de cada pagament.

PAGAMENT

DATA DE DOMICILIACIÓ

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

2 de juny

Taxa de Servei del Cementiri Municipal

1 de juliol

Taxa per la Gestió de Residus Domèstics (Fracció 1)

3 d’agost

Impost sobre Béns Immobles Urbans (Fracció 1)

1 de setembre

Taxa per la Gestió de Residus Comercials (Fracció 1)

1 de setembre

Impost sobre Béns Immobles Rústics

2 de novembre

Impost sobre Activitats Econòmiques

2 de novembre

Taxa per la Gestió de Residus Comercials (Fracció 2)

2 de novembre

Impost sobre Béns Immobles Urbans (Fracció 2)

1 de desembre

Taxa per la Gestió de Residus Domèstics (Fracció 2)

1 de desembre

 

La gestió dels impostos d’aquesta ajuntament és competència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Podeu consultar més detalls del calendari de Casserres a la seva pàgina web, concretament a:

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/selecciomunicipi?areaToReturn=Informacio&viewToReturn=calendari&controllerToReturn=calendari&concepteTramit=NO&codiError=WEB00011&parametre=VT

 

2. Evidentment, no es cobrarà el rebut de l’Escola Bressol “El Niu” dels dies que no s’ha prestat el servei. Així, i com ja s’ha explicat a les famílies, es cobrarà només l’import proporcional del mes de març. La domiciliació de l’import que resta pendent de cobrament (menjador i acollida de gener, febrer i març i la quota proporcional dels 13 primers dies de març) s’ha proposat a les famílies per mitjans de maig. Les famílies que pateixin problemes econòmics derivats de la situació actual podran avisar a l’Ajuntament i posposar aquest pagament.

 

3. L’Agència Catalana de l’Aigua va acordar la reducció del 50% del cànon de l’aigua durant els mesos d’abril i maig en el rebut de juliol.

 

4. L’Ajuntament no ha dictat ni dictarà durant el període d’alarma provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu de tributs i altres ingressos.

 

5. S’ha contractat un servei setmanal de desinfecció dels espais públics i les vies públiques més concorregudes.

 

6. S’està en contacte permanent amb Serveis Socials i el Departament d’Ensenyament per detectar i solucionar les possibles mancances que es poden trobar algunes famílies en aquesta situació.

 

7. Hem aconseguit tests de la COVID-19 i els hem facilitat als professionals del ABS Baix Berguedà.

 

SUPORT A LES EMPRESES I AUTÒNOMS

 

1. Estem preparant una línia d’ajuda per bonificar la taxa d’escombraries comercials als comerços, empreses i persones autònomes pel període en que la seva activitat hagi estat tancada pel context actual.

 

2. Aprofitem per recordar que les taxes d’escombraries comercials de Casserres són significativament més baixes que a la majoria de municipis de la comarca. Això ha derivat del compromís de l’equip de govern de no apujar aquesta taxa i de la cessió de la majoria de municipis d’aquesta competència al Consell Comarcal.

Així, per posar un exemple, la tarifa a Casserres per bars, restaurants, botigues, peixateries... és de 189,82 €, mentre que el Consell Comarcal estableix la tarifa a 270,00 €. La diferència és assumida per l’Ajuntament de Casserres amb la voluntat d’ajudar i potenciar el comerç local i els petits autònoms del municipi.

 

3. Hem reduït a 0 € el nostre deute amb proveïdors i escurçat el nostre termini de pagament per injectar liquiditat a les empreses.

 

4. Hem seguit i seguirem contractant subministraments i serveis a empreses, preferentment a les empreses de Casserres.

 

5. Amb l’ànim de contribuir en la reactivació econòmica del territori, tirem endavant els contractes adjudicats d’obra pública i les licitacions previstes.

Així, aquesta mateixa setmana s’ha fet la primera visita referent a la rehabilitació de la teulada del Teatre del Guixaró, una obra finançada per la Diputació de Barcelona. En aquesta primera visita, el Regidor d’Obres, l’empresa i la Direcció d’obra han acordat començar els treballs aquest juny.

Per altra banda, la setmana vinent publicarem la licitació per la implantació de gespa natural al camp de futbol.

 

6. Hem anul·lat el cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública pels paradistes del mercat durant tot el període d’alarma.

 

7. Volem recordar que, al contrari que a molts pobles veïns, a Casserres no s’imposa una taxa per l’ocupació de via públic a les terrasses dels nostres establiment d’hostaleria.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 08:18