Memòria explicativa sobre la liquidació del 2020

Diumenge, 25 d'abril de 2021 a les 00:00

Aquesta memòria explica els conceptes bàsics de comptabilitat pública que serveixen per avaluar un exercici (un any comptable) i l'estat econòmic de l'Ajuntament i hi posa números.

A l'Annex es pot consultar la liquidació del pressupost amb els ingressos i les despeses per cada aplicació pressupostària.

Finalment, volem seguir fent una gestió transparent dels números de l’Ajuntament i volem recordar-vos que podeu contactar amb el Regidor d’Economia a subiranaped@casserres.cat.

Darrera actualització: 25.04.2021 | 18:35