Instal·lació fotovoltaica a la teulada del pavelló

Divendres, 2 d’abril de 2021

En els propers mesos es farà la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló municipal.

Durant l’any passat vam participar en una convocatòria per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en edificis municipals i vam aconseguir la subvenció màxima, 15.000 €. 

Des de l’Ajuntament vam encarregar la redacció del projecte executiu per instal·lar el sistema de captació de l’energia solar a la coberta del pavelló (doncs la coberta està en molt bon estat, és molt àmplia i està encarada al sud, el que maximitza l’eficiència) però per abastir elèctricament l’Escola i la Llar d’Infants.

Aquests equipaments educatius no són els edificis amb més consum elèctric, però sí que són els que ofereixen un consum molt estable i, el més important, durant el dia (quan podem aprofitar l’energia del sol). Aquestes dues característiques ens permet maximitzar aquesta inversió.

Fa uns dies va sortir a licitació aquesta obra, que té un pressupost de licitació de 26.624,90 € i, a grans trets, inclou:

1️⃣ L’estesa i fixació de 48 panells solars de la marca JA SOLAR de 400 W de potència pic. Aquests panells són els encarregats de transformar l’energia solar en energia elèctrica (en corrent continu concretament) i en total tenen una potència nominal de 15 kW.

2️⃣ La instal·lació d’un inversor de la marca Fronius de 15 kW. L’inversor és l’aparell que converteix el corrent continu proporcionat pels panells solars en corrent altern, que és el corrent habitual en les instal·lacions actuals. L’elecció d’un inversor depèn, òbviament, de la potència que ha d’assumir.

3️⃣ La instal·lació elèctrica que permetrà portar aquest corrent generat a la teulada del pavelló al comptador de l’escola i de la llar d’infants. L’energia generada s’injecta a la xarxa interna i, per tant, el comptador d’Endesa no la comptabilitza, reduint el consum energètic de la xarxa general i, evidentment, la despesa econòmica. 

4️⃣ La instal·lació de la monitorització que permetrà conèixer els consums dels equipaments educatius en cada moment i l’energia generada pel sistema d’autoconsum.

El Reial Decret 244/2019 va regular la compensació simplificada d’excedents en autoproducció”. Aquesta compensació permet una eficiència econòmica molt important per les instal·lacions d’autoconsum, doncs permet *vendre l’energia que es genera però no es consumeix. El preu de venda és definit per les comercialitzadores i sol ser entre un terç i la meitat del preu de venda. Aquesta venda es comptabilitza a final de mes i es descompta de l’energia consumida.

Una restricció important al respecte és que, com a molt, aquesta venda implicarà una despesa en consum de 0 €, però no pot comportar beneficis per la propietat de la instal·lació, si aquesta és d’autoconsum.

Podeu trobar més informació de la instal·lació licitada al projecte executiu que adjuntem. Per les empreses interessades en aquesta obra, a l’enllaç següent es pot trobar tota la informació sobre el procés de licitació, que es tancarà a mitjans – finals d’abrils:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=77821755

Finalment, volem animar a totes les persones propietàries de Casserres a considerar la instal·lació d’energies renovables a les seves llars: una inversió pel planeta i també per la butxaca. Volem recordar, a més, que des de l’Ajuntament vam incorporar una bonificació a l’impost d’obres d’un 95% per la instal·lació fotovoltaica: això implica que, per exemple, en una instal·lació d’uns 4.000 € l’impost d’obres seria de només 6 €.

Darrera actualització: 2.04.2021 | 12:49